Pan Marek – kierowca poszkodowanego samochodu.

Sprawca wjechał w tył pojazdu Pana Marka powodując kolizje. W pierwszym etapie ubezpieczyciel wypłacił ponad 5 000 zł odszkodowania, chcąc tym samym zawrzeć ugodę .
Po 4 miesiącach ciężkiej pracy doprowadziliśmy do wypłaty 11 0000 zł odszkodowania. To o wiele większa kwota jak pierwotnie proponowana przez ubezpieczyciela.